top of page
Ambino - about - banner

Ambino - Thổi bùng cảm xúc

Độc đáo - Tin cậy - Thân thiện

Chúng tôi là ai ?

Công ty cổ phần khoa học và công nghệ Ambino, được thành lập ngày 14 tháng 10 năm 2019. Ambino là doanh nghiệp chuyên nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực đèn LED trang trí.

Chúng tôi làm những gì?

Ở Ambino các kỹ sư tập trung nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm về không gian ánh sáng nâng cao trải nghiệm khách hàng. Chúng tôi cung cấp các giải pháp đèn LED trang trí cho cả cá nhân và doanh nghiệp.

Sản phẩm của chúng tôi