Ambino - about - banner

Ambino

Nơi hội tụ của đam mê và sáng tạo

Chúng tôi là ai ?

Công ty cổ phần khoa học và công nghệ Ambino, được thành lập ngày 14 tháng 10 năm 2019. Ambino là doanh nghiệp nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ.

Chúng tôi làm những gì?

Nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm độ chế PC trang trí góc làm việc, giải trí, mang lại cho khách hàng trải nghiệm công nghệ tuyệt vời. 

Sản phẩm của chúng tôi