Phần mềm điều khiển LED RGB dành cho các sản phẩm của Ambino.

Tải Adrilight dành cho các phiên bản HUB

Phiên bản Adrilight 3.0.1 đã có thể điều khiển các thiết bị của nhiều hãng khác nhau.

Phần mềm Adrilight

Sử dụng Adrilight như thế nào?

 
Favi icon - PNG

Trang chủ> Tải xuống> Windows