top of page
Điều khiển LED Adrilight 2.0 Stable

Ambino Việt Nam

Tạo ngày:

6 tháng 1, 2020

Điều khiển LED Adrilight 2.0 Stable

Hệ điều hành:

Windows OS

Phiên bản phần mềm:

2.0 Stable

Mã định danh:

070120-2.0 Stable

Thiết bị khả dụng:

  • Hub All-in-one V1
  • LED dán màn hình Ambino Black
  • LED dán cạnh bàn Ambino Black

Lưu ý sử dụng:

Phiên bản App này được sử dụng với thiết bị của Ambino kết nối với HUB V1

Chỉ hoạt động tốt với các sản phẩm sau ngày phát hành, các sản phẩm mới vui lòng check phía trên

Giới thiệu phần mềm:

App Adrilight dùng để điều khiển các thiết bị trên PC của Ambino cũng có những thay đổi lớn như sau:
- Thay đổi giao diện trực quan hơn, layout rõ ràng và dễ hiểu hơn
- Sửa các lỗi cũ như thiết bị âm thanh, các lỗi exception.
- Sửa lỗi rainbow custom zone.
- Thêm 2 thiết bị là Ambino Power Button và Ambino Candles/Candy sẽ ra mắt trong thời gian tới

Ảnh chụp màn hình

Video hướng dẫn

bottom of page