top of page
Điều khiển LED Adrilight 2.5 Stable

Ambino Việt Nam

Tạo ngày:

6 tháng 10, 2020

Điều khiển LED Adrilight 2.5 Stable

Hệ điều hành:

Windows OS

Phiên bản phần mềm:

2.5 Stable

Mã định danh:

071020-2.5 Stable

Thiết bị khả dụng:

  • HUB All-in-one v2
  • LED dán cạnh bàn Ambino Black
  • LED dán màn hình Ambino Black

Lưu ý sử dụng:

Phần mềm Adrilight phiên bản cập nhật ngày 07/10/2020 chỉ sử dụng tốt với các sản phẩm trước đó

Giới thiệu phần mềm:

App Adrilight dùng để điều khiển các thiết bị trên PC của Ambino ở phiên bản cập nhật này có những thay đổi như sau:
- Có tính năng nháy theo nhạc có thể điều chỉnh theo tần số.

- Các phần led trong case, led màn hình, led cạnh bàn có các chế độ độc lập.

- Bổ xung tính năng sáng theo màn hình với led trong case, và đồng độ mainboard.

- Màu tĩnh được thay bằng chế độ chọn màu nâng cao.

Ảnh chụp màn hình

Video hướng dẫn

bottom of page