Phần mềm Adrilight dành cho các Version Hub

linh-kiện.jpg

13/06/2021

Phiên bản Adrilight thủ nghiệm chỉ dành riêng cho LED dán màn hình Ambino Basic. Cập nhật ngày 5/6/2021

App_Hub V2_3.jpg

07/10/2020

Phiên bản dành cho Hub All-in-One V2, Hub Fan và dành cho các sản phẩm như: nút nguồn, led dán màn hình, led dán cạnh bàn từ 15/10/2020.

07/10/2020

Phiên bản dành cho Hub All-in-One V1 và các sản phẩm như: nút nguồn, led dán màn hình, led dán cạnh bàn... trước 30/09/2020