Phần mềm Adrilight dành cho các Version Hub

linh-kiện.jpg

dành cho Hub All-in-One V3, Hub Fan Ambino, Led dán màn hình Ambino Basic, Led dán cạnh bàn Ambino Edge

03/09/2021

App_Hub V2_3.jpg

Phiên bản dành cho Hub All-in-One V2, Hub Fan và dành cho các sản phẩm như: nút nguồn, led dán màn hình, led dán cạnh bàn từ 15/10/2020.

07/10/2020

Phiên bản dành cho Hub All-in-One V1 và các sản phẩm như: nút nguồn, led dán màn hình, led dán cạnh bàn... trước 30/09/2020
 

07/10/2020