top of page

Khách hàng nếu đã được hỗ trợ Update code của phiên bản Adrilight ngày 31/08/2021 thì sẽ không cần tiếp tục Update code khi muốn nâng cấp lên phiên bản mới hơn. Để quay vê phiên bản trước 31/08/2021 xin liên hệ hỗ trợ hoặc xem video hướng dẫn tại đây

Các phiên bản Adrilight dành cho
Hub All-in-One V3

Tải xuống các phiên bản Adrilight sử dụng với HUB All-in-One V3

17/06/2022

170622

Phần mềm Adrilight phiên bản cập nhật ngày 17/6/2022

Các sản phẩm khả dụng với App Adrlight này bao gồm:

- LED dán màn hình Basic

- LED cạnh bàn Edge

- HUB Fan

- HUB All-In-One V3

26/11/2021

App_20211126.JPG

Phần mềm Adrilight phiên bản cập nhật ngày 26/11/2021

App Adrilight dùng để điều khiển các thiết bị trên PC của Ambino ở phiên bản cập nhật này có những thay đổi như sau:
- Thêm hỗ trợ OpenRGB để điều khiển các thiết bị RGB của các hãng khác.

- Thêm chế độ đồng bộ Canvas Lighting.

- Có phím tắt để đồng bộ, bật/tắt nhanh các thiết bị

03/09/2021

Screenshot 2021-08-30 150248.png

Phần mềm Adrilight phiên bản cập nhật ngày 03/09/2021

App Adrilight dùng để điều khiển các thiết bị trên PC của Ambino ở phiên bản cập nhật này có những thay đổi như sau:
- Thay đổi giao diện mới thân thiện hơn

- Có nhiều tính năng nháy theo nhạc độc đáo hơn.

- Bổ xung tính năng Breathing cho màu tĩnh.

- Bổ xung hiệu ứng Led Atmosphere độc đáo.

Hướng dẫn nạp code, chuyển đổi giao diện Adrilight
và cài đặt Driver CH340

Anchor 1
Favi icon - PNG

Trang chủ> Tải xuống> Windows>  Adrilight cho HUB V3

bottom of page