top of page

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LẮP ĐẶT

Ambino hỗ trợ lắp đặt trực tiếp tại nội thành Hà Nội với chi phí như sau:

  • Dưới 5km: Ambino hỗ trợ vận chuyển + phí lắp đặt 100.000 VNĐ

  • Từ 5-10km: 50.000 VNĐ tiền vận chuyển + phí lắp đặt 100.000 VNĐ

  • Từ 10km trở lên : 100.000 VNĐ tiền vận chuyển+ phí lắp đặt 100.000 VNĐ

Đối với các tỉnh ngoài Bắc để được hỗ trợ lắp đặt các bạn có thể liên hệ theo số kỹ thuật: 0983.951.148 để thoả thuận giá trước.

Favi icon - PNG

Trang chủ> Chính sách giao hàng

bottom of page