FAQ

Frequently asked questions

How do I add a new question? (làm cách nào để tạo một câu hỏi mới?)


To add a new question go to app settings and press "Manage Questions" button. Để thêm 1 câu hỏi mới, đi đến cài đặt ứng dụng và nhấn vào " Quản lý câu hỏi "
Can I insert pictures in my FAQ? ( Cách để thêm ảnh vào câu hỏi của tôi ?)


Yes! To add a picture follow these simple steps:

 1. Enter App Settings
 2. Click the "Manage Questions" button
 3. Click on the question you would like to attach a picture to
 4. When editing your answer, click on the picture icon and then add an image from your library
Vâng! Để thêm ảnh hãy làm theo các bước đơn giản sau đây:
 1. Truy cập vào cài đặt ứng dụng
 2. Click nút "Quản lý câu hỏi"
 3. Click vào câu hỏi bạn muốn đính kèm vào 1 hình ảnh
 4. Khi chỉnh sửa câu trả lời của bạn, click lên biểu tượng của bức ảnh sau đó thêm 1 bức ảnh từ thư viện.
Can I insert a video in my FAQ? ( Có thể chèn thêm video vào câu hỏi của tôi không ?)


Yes! Users can add video from YouTube or Vimeo with ease:

 1. Enter App Settings
 2. Click the "Manage Questions" button
 3. Click on the question you would like to attach a video to
 4. When editing your answer, click on the video icon and then paste the YouTube or Vimeo video URL
 5. That's it! A thumbnail of your video will appear in answer text box
How do I edit or remove the "FAQ title"?


The FAQ title can be adjusted in the settings tab of the App Settings. You can also remove the title by unchecking its checkbox in the settings tab.

Ambino

"Nơi hội tụ của đam mê và sáng tạo"

Thông tin hỗ trợ
 • shopping-bag_edited
 • technics
 • support
 • kisspng-handshake-logo

Kinh doanh:

024.6659.2683

Hỗ trợ kỹ thuật:

024.6659.2689

Hotline:

0976.08.03.06

Liên hệ hợp tác:

0968.892.921

Email: ambinogroup@gmail.com

 • shopee-logo
 • Lazada.vn_Logo
 • sendo
 • 341ca621965b7814f0317d5f507249af65fe33e6
 • Facebook
 • gmail
 • instagram
 • YouTube

 ©2023 by AMBINO.|  Công ty CP Khoa Học Công Nghệ AMBINO - Địa chỉ: Số 150, Ngõ 264, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội - GPDKKD: 0108937856