top of page
Vincom Dong Khoi in Ho Chi Minh City, Vietnam

Thông báo và công văn

Trang quản lý và sắp xếp toàn bộ văn bản hành chính lưu hành nội bộ công ty, thông báo cập nhật kịp thời tới nhân viên phòng ban kinh doanh

Văn bản hướng dẫn
Item name
Last updated
Views
Favorites
Contributors
 • Báo cáo0 items

  Sep 25, 2022
 • Nov 14, 2022
 • Sep 25, 2022
 • Công văn7 items

  Aug 14, 2022
 • Hợp đồng2 items

  Sep 4, 2022
 • Sep 25, 2022
 • Kế hoạch2 items

  Sep 5, 2022
 • Nội quy1 item

  Nov 13, 2022
 • Aug 13, 2022
 • Sep 25, 2022
 • Software1 item

  Oct 13, 2022
 • Thông báo0 items

  Sep 25, 2022
 • Aug 14, 2022

Copyright ©2021 Ambino Việt Nam | Đc: Số 150, Ngõ 264 Ngọc Thụy. Long Biên, Hà Nội  | GPKD: 0108937856