Nếu sử dụng trình duyệt Edge, bạn có muốn tắt trình chặn theo dõi để sử dụng toàn bộ tính năng của Website không?
​Tính năng này đã chặn hộp like, comment khi mà Ambino đã cố gắng thêm vào để tăng trải nghiệm người dùng :(

Bước 1: dán đường link edge://settings/privacy?tracker=Facebook vào thanh tìm kiếm của trình duyệt

turn-of-browser-tracking-2.png

Bước 2: Chuyển chế độ ngăn chặn theo dõi sang cơ bản

turn-of-browser-tracking.png

--> Nếu đã hoàn thành các bước trên bạn có thể lơ đi thông báo này mà không cần thao tác lại ;)

Motivate - Ambino Color Palette - Demo

Video preview

Motivate - Ambino Color Palette - Demo

Thêm tiêu đề thú vị vào đây: như mã màu, ý nghĩa...

Ngày tạo:

30 tháng 3, 2022

Tác giả:

Phạm Cảnh Phi

xem thêm