top of page
Điều khiển LED Adrilight 2.1 Stable

Ambino Việt Nam

Tạo ngày:

8 tháng 2, 2020

Điều khiển LED Adrilight 2.1 Stable

Hệ điều hành:

Windows OS

Phiên bản phần mềm:

2.1 Stable

Mã định danh:

090220-2.1 Stable

Thiết bị khả dụng:

  • Hub All-in-one V1
  • LED dán màn hình Ambino Black
  • LED dán cạnh bàn Ambino Black

Lưu ý sử dụng:

Phần mềm Adrilight phiên bản cập nhật ngày 09/02/2020

Giới thiệu phần mềm:

App Adrilight dùng để điều khiển các thiết bị trên PC của Ambino ở phiên bản cập nhật này có những thay đổi như sau:
- Người dùng có thể lựa chọn 2 chế độ: chế độ cài đặt cơ bản và chế độ cài đặt nâng cao.
- Sửa lỗi chọn trùng COM ở 2 thiết bị.
- Sắp xếp lại thứ tự các tap thuận theo cài đặt tự nhiên của người dùng. (Chọn cỡ màn hình - kết nối với USB)
- Bổ xung thanh điều chỉnh màu tĩnh cho Led cạnh bàn

Ảnh chụp màn hình

Video hướng dẫn

bottom of page