ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

       Công ty cổ phần khoa học và công nghệ Ambino ( Ambino Science and Technology JSC ) là công ty chuyên sản xuất các sản phẩm phục vụ cho việc độ và trang trí góc máy. Ambino.vn được xây dựng nhằm quảng bá và mục đích thương mại sản phẩm của công ty, ngoài ra website còn chứa forum liên kết các cá nhân có chung sở thích thành lập lên cộng đồng Ambino Việt Nam.

Khách hàng truy cập vào website Ambino.vn sẽ dễ dàng đặt và thanh toán đơn hàng, tương tác và tìm kiếm sự trợ giúp đỡ từ cộng đồng.

Các dịch vụ mà Ambino đang thực hiện là cung cấp phần mềm, phần cứng phục vụ cho việc trang trí, độ góc máy. Ngoài ra còn viết bài đăng chia sẻ kiến thức, tổ chức các sự kiện online cho các thành viên diễn đàn, cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng nhanh chóng và tận tâm.

Bằng việc truy cập vào website Ambino.vn khách hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi quy chế hoạt động của website và có hiệu lực vào thời điểm khách hàng truy cập. Mọi thông tin của khách hàng đều được tôn trọng và bảo mật.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Bảo mật thông tin

       Ambino tôn trọng những thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi hiểu rằng bạn cần biết chúng tôi quản lý những thông tin cá nhân tập hợp được từ Ambino.vn như thế nào. Hãy đọc và tìm hiểu về những quy định bảo mật thông tin sau đây.

Việc bạn truy cập, đăng ký, sử dụng Ambino.vn có nghĩa rằng bạn đồng ý và chấp nhận ràng buộc bởi các điều khoản của bản quy định bảo mật của chúng tôi.

 

2. Tập hợp thông tin

      2.1. Thông tin cá nhân

Ambino.vn có 2 phương thức cung cấp thông tin dành cho khách hàng và thành viên.

      2.1.1. Đối với khách hàng.

      Là đối tượng chỉ thực hiện giao dịch trên website khách hàng buộc phải cung cấp các thông như họ tên, địa chỉ, số điện thoại… việc cung cấp thông tin này là bình thường và cốt yếu để thực hiện được giao dịch giữa người bán và mua. Thông tin này có thể được hệ thống lưu lại để thuận tiện cho các giao dịch lần sau của khách hàng.

      2.1.2.Đối với thành viên diễn đàn.

       Là đối tượng sẽ tham gia vào các hoạt động tương tác với nhau trên nền tảng của Ambino cung cấp. Thành viên sẽ phải đăng kí riêng tài khoản trên forum thông qua hình thức đăng kí Form hoặc Social login. Chúng tôi lưu tại tối thiểu là tên và một email của thành viên để quản lý, các thông tin khác có thể có hoặc không.

 

      Các thông tin cá nhân có thể được lưu trữ cho đến khi bạn xóa tài khoản. Nhưng chúng tôi có thể phục hồi những thông tin đó từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi về tài khoản của bạn để giải quyết các tranh chấp, thi hành bản thoả thuận người sử dụng, hay vì các yêu cầu kỹ thuật, pháp lý liên quan đến sự an toàn và những hoạt động của trang website chúng tôi.

 

      2.2. Lịch sử tìm kiếm

       Ambino.vn sẽ lưu trữ lịch sử tìm kiếm của bạn trong hệ thống, mục đích của việc lưu trữ này là để chúng tôi có thể đưa ra kết quả tìm kiếm lần sau của bạn chính xác hơn, phù hợp với nhu cầu của bạn.

      2.3. Phạm vi, cách thức sử dụng thông tin

       Thông thường, chúng tôi sử dụng các thông tin bạn cung cấp chỉ để liên hệ, hồi đáp những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu của bạn.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ không bị chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa có sự đồng ý của bạn. Nhưng chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cho bên đối tác khi bạn đồng ý.

Dữ liệu khách hàng của Ambino có thể được chuyển nhượng cho người kế thừa hay người được chỉ định để quản lý công ty khi công ty bị sát nhập, bị mua lại hoặc phá sản.

 

      2.4. Bảo đảm an toàn đối với các thông tin thu thập được

        Chúng tôi chỉ tập hợp lại các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích phục vụ đúng đắn của chúng tôi. Và chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật những thông tin mà bạn đã cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ nếu có.

 

      2.4.1. Liên kết các Website khác

      Nếu bạn nhấn đường liên kết sang Website thứ ba, bao gồm cả trang quảng cáo, bạn sẽ rời trang Ambino.vn và sẽ đến trang Web bạn đã chọn. Chúng tôi không thể kiểm soát các hoạt động của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm về sự an toàn hay bất kể những nội dung gì có trong Website đó.

 

     2.4.5. Sửa đổi và xoá thông tin tài khoản

      Bạn có thể sửa đổi, cập nhật thông tin tài khoản của bạn bất cứ lúc nào tại Ambino.vn

Cho dù, bạn tự xoá các thông tin đó đi nhưng chúng tôi có thể phục hồi những thông tin đó từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi để giải quyết các tranh chấp, thi hành bản thoả thuận người sử dụng, hay vì các yêu cầu kỹ thuật, pháp lý liên quan đến sự an toàn và những hoạt động của trang website chúng tôi.

 
      2.4.6. Liên hệ, giải quyết khiếu nại

Bất kỳ khi nào bạn cần hỗ trợ, hay có các khiếu nại về chúng tôi hãy gọi đến số 0976.08.03.06

hoặc gửi email đến địa chỉ: ambinogroup@gmail.com

***

 
Favi icon - PNG

Trang chủ> Bảo mật