top of page

Sản phẩm Ambino

Trang hiển thị danh mục các sản phẩm

Mua tại đại lý
Đến nơi >

Mua tại sàn thương mại
Đến nơi >

Mua tại cửa hàng
Tìm đường đến >

Trang trí trong case

Các sản phẩm dành cho trang trí phía trong case máy tính

Trang trí ngoài case

Các sản phẩm dành cho trang trí phía ngoài case máy tính

Trải nghiệm app Adrilight Beta

Có gì mới trong phiên bản Adrilight 4 Beta lần này?

  • Thay đổi, lưu và chia sẻ cấu hình người dùng

  • Adrilight 4 đã bổ sung Dark Mode và Light Mode

  • Khả năng chuyển đổi màu sắc giao diện

  • Dò tìm thiết bị tự động

  • Cá nhân hoá

  • Mở rộng dải màu và thêm công cụ hút màu trên màn hình

  • Cải tiến mức độ tương thích của giao diện như mở rộng và thay đổi kích thước cửa sổ App

  • Phím tắt "Automation"

Trải nghiệm thôi nào >

App điều khiển LED adrilight 4 ambino Việt Nam
bottom of page