Các phần mềm và tài liệu hướng dẫn

Phần mềm Adrilight là phần mềm được thiết kế bởi Ambino để điều khiển toàn bộ các sản phẩm RGB của Ambino với hệ điều hành Win10...