top of page
Điều khiển LED Adrilight 2.2 Stable

Ambino Việt Nam

Tạo ngày:

8 tháng 2, 2020

Điều khiển LED Adrilight 2.2 Stable

Hệ điều hành:

Windows OS

Phiên bản phần mềm:

2.2 Stable

Mã định danh:

090220-2.2 Stable

Thiết bị khả dụng:

  • Hub All-in-one V1
  • LED dán màn hình Ambino Black
  • LED dán cạnh bàn Ambino Black

Lưu ý sử dụng:

Phiên bản App này được sử dụng với thiết bị của Ambino kết nối với HUB V1

Chỉ hoạt động tốt với các sản phẩm sau ngày phát hành, các sản phẩm mới vui lòng check phía trên

Giới thiệu phần mềm:

App Adrilight dùng để điều khiển các thiết bị trên PC của Ambino ở phiên bản cập nhật này có những thay đổi như sau:
- Người dùng có thể lựa chọn 2 chế độ: chế độ cài đặt cơ bản và chế độ cài đặt nâng cao.
- Sửa lỗi chọn trùng COM ở 2 thiết bị.
- Sắp xếp lại thứ tự các tap thuận theo cài đặt tự nhiên của người dùng. (Chọn cỡ màn hình - kết nối với USB)
- Bổ xung thanh điều chỉnh màu tĩnh cho Led cạnh bàn

Ảnh chụp màn hình

Video hướng dẫn

bottom of page