top of page
Điều khiển LED Adrilight 2.3 Stable

Ambino Việt Nam

Tạo ngày:

11 tháng 3, 2020

Điều khiển LED Adrilight 2.3 Stable

Hệ điều hành:

Windows OS

Phiên bản phần mềm:

2.3 Stable

Mã định danh:

120320-2.3 Stable

Thiết bị khả dụng:

  • Hub All-in-one V1
  • LED dán màn hình Ambino Black
  • LED dán cạnh bàn Ambino Black
  • Nút nguồn Ambino Power Button

Lưu ý sử dụng:

Phần mềm Adrilight phiên bản cập nhật ngày 12/03/2020 (Chỉ dành cho sản phẩm mua từ 12/03)

Giới thiệu phần mềm:

App Adrilight dùng để điều khiển các thiết bị trên PC của Ambino ở phiên bản cập nhật này có những thay đổi như sau:
- Tự động refresh COM port khi có thiết bị cắm vào hoặc rút ra, bỏ COM1.
- Led cạnh bàn: thêm thanh chỉnh độ sáng, màu tĩnh độc lập.
- Led màn hình: Chính thức hỗ trợ 2 màn hình độc lập, điều khiển 2 màn hình như 1 (độ sáng, chế độ...)
- Điều chỉnh cỡ màn hình thành các mã: 23-27, 29, 32, 34

Ảnh chụp màn hình

Video hướng dẫn

bottom of page