top of page
Điều khiển LED Adrilight 2.4 Stable

Ambino Việt Nam

Tạo ngày:

15 tháng 5, 2020

Điều khiển LED Adrilight 2.4 Stable

Hệ điều hành:

Windows OS

Phiên bản phần mềm:

2.4 Stable

Mã định danh:

160520-2.4 Stable

Thiết bị khả dụng:

  • Hub All-in-one V1
  • LED dán màn hình Ambino Black
  • LED dán cạnh bàn Ambino Black

Lưu ý sử dụng:

Phần mềm Adrilight phiên bản cập nhật ngày 16/05/2020 (Chỉ dành cho sản phẩm mua từ 12/03)

Giới thiệu phần mềm:

App Adrilight dùng để điều khiển các thiết bị trên PC của Ambino ở phiên bản cập nhật này có những thay đổi như sau: - Bổ xung các tính năng cho Nút Nguồn Cảm Ứng Ambino Power Button.

Ảnh chụp màn hình

Video hướng dẫn

bottom of page