top of page
Điều khiển LED Adrilight 3.0 Stable

Ambino Việt Nam

Tạo ngày:

30 tháng 3, 2021

Điều khiển LED Adrilight 3.0 Stable

Hệ điều hành:

Windows OS

Phiên bản phần mềm:

3.0 Stable

Mã định danh:

310321-3.0 Stable

Thiết bị khả dụng:

  • Hub All-in-one V2
  • LED dán màn hình Ambino Black
  • LED dán cạnh bàn Ambino Black

Lưu ý sử dụng:

Góc máy cần phải có ít nhất một loa (hay hệ thống âm thanh) để App có thể khởi động

Giới thiệu phần mềm:

App Adrilight dùng để điều khiển các thiết bị trên PC của Ambino ở phiên bản cập nhật này có những thay đổi như sau:
- Fix lỗi thanh cân bằng trắng.

- Fix lỗi cổng COM PORT

Ảnh chụp màn hình

Video hướng dẫn

bottom of page