top of page
Điều khiển LED Adrilight 4.0 Stable

Phạm Cảnh Phi

Tạo ngày:

21 tháng 9, 2022

Điều khiển LED Adrilight 4.0 Stable

Hệ điều hành:

Windows OS

Phiên bản phần mềm:

4.0

Mã định danh:

220922-4.0

Thiết bị khả dụng:

 • Ambino FanHUB
 • Hub All-in-one V2
 • LED dán màn hình Ambino Basic
 • LED dán cạnh bàn Ambino Edge

Lưu ý sử dụng:

 • Trong quá trình dò thiết bị tự đống, nếu thấy thông báo Old device detected hoặc Device is not responding vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật để được trợ giúp cập nhật firmware, vui lòng không tự thao tác để tránh lỗi phát sinh không mong muốn
 • Bắt buộc sử dụng với Ambino FanHUB
 • Bắt buộc sử dụng với LED màn hình Basic và LED cạnh bàn Edge mua sau ngày 15/7/2022
 • App BETA có một số tính năng không khả dụng do vẫn đang trong quá trình phát triển, vì vậy xin cân nhắc trước khi nâng cấp.

Giới thiệu phần mềm:

Phiên bản vá lỗi ngày 12/8/2022 được phát triển kế thừa toàn bộ tính năng của phiên bản Adrilight 4.0 BETA ngày 16/7/2022 với chi tiết cập nhật như sau:

Các tính năng thêm mới

 1. Chọn kích thước cho thiết bị trong khi thêm ở chế độ tự động
 2. Thiết lập LED VIDs dễ dàng hơn ngay cả khi đổi chiều dải LED, chỉ bằng cách nhấn và rê chuột trái trên các mắt LED.
 3. Đã có thể điều chỉnh tốc độ Fan đối với Ambino Fan HUB
 4. VU metter nháy theo nhạc đã có thể chọn tần số
 5. Oder LED ở chế độ nháy theo nhạc đã cập các cài đặt VID mẫu như 1/4, 1/2, Full, 2x, 4x
 6. LED sáng mượt hơn nhờ thuật toán Smooth

Các lỗi được vá

 1. Không thể đổi tên dải LED ở bảng điều khiển
 2. Fix lỗi các nút bật/tắt LED chưa đồng bộ hoặc không phản hồi
 3. Nút enable trong bảng điều khiển từng thiết bị và nút enable bên ngoài dashboard đã được đồng bộ
 4. Vá lỗi liên quan đến HUB All-in-one V2. App đã chạy ổn định với sản phẩm này.

Ảnh chụp màn hình

Video hướng dẫn

bottom of page