top of page
Điều khiển LED Adrilight 4.1 Stable

Ambino

Tạo ngày:

15 tháng 10, 2022

Điều khiển LED Adrilight 4.1 Stable

Hệ điều hành:

Windows OS

Phiên bản phần mềm:

4.1 Stable

Mã định danh:

161022-4.1 Stable

Thiết bị khả dụng:

 • Ambino FanHUB
 • LED dán màn hình Ambino Basic
 • LED dán cạnh bàn Ambino Edge
 • HUB All-In-One V2

Lưu ý sử dụng:

 • Kể từ phiên bản này, mỗi lần cài lại phần mềm hoặc update, yêu cầu thoát phần mềm đang chạy do sử dụng LibreHardwareMonitor để đọc tốc độ Fan.
 • Nếu lỡ cài đè trong khi phần mềm đang chạy thì cần phải reset máy rồi cài lại.
 • Nếu xuất hiện thông báo cập nhật khi mới khởi động phần mềm. Nhấn "Yes" sau đó chờ phần mềm khởi động lại.
 • Ở phiên bản hiện tại quá trình Update không hiển thị tiến trình, phầm mềm sẽ khởi động lại khi cập nhật xong, vui lòng check phiên bản trước và sau khi cài đặt ở mục About trong phần mềm.

Giới thiệu phần mềm:

Các lỗi được sửa:

 1. Sửa lỗi Scale với màn hình nhỏ.
 2. Sửa lỗi Auto Speed với Ambino FanHUB.
 3. Sửa lỗi installing access denied.
 4. Sửa lỗi tự khởi động - Unhandled exception
 5. Làm gọn file cài đặt ( bỏ tích hợp .NET), dung lượng File giảm đáng kể.
 6. Trả về kiểu chạy full sau khi setup LED.
 7. Mặc định tắt hotkey để tránh lỗi exception với bộ gõ.

Tính năng mới:

 1. Thêm tự động kiểm tra cập nhật khi khởi động phần mềm.
 2. Thêm firmware hỗ trợ phần cứng AFR2g.

Ảnh chụp màn hình

Video hướng dẫn

bottom of page