HỆ SINH THÁI RGB
AMBINO ECOSY

Hệ sinh thái RGB Ambino Ecosy, giải pháp toàn diện để điều khiển LED RGB bên trong lẫn bên ngoài case tạo lên 1 không gian RGB xung quanh góc Gaming toàn diện mà chỉ 1 app điều khiển duy nhất với vô vàn hiệu ứng và nháy theo nhạc…

 

Hệ sinh thái RGB Ambino Ecosy là 1 Combo các sản phẩm về RGB của Ambino, với sự hỗ trợ mạnh mẽ của Hub All-in-One