Led dán màn hình Ambino Basic

       Ambino đơn vị đầu tiên ở Việt Nam cung cấp giải pháp Ambilight mã nguồn mở đến tay người sử dụng. Với tôn chỉ: Liên tục cải tiến và đi sâu giải quyết vấn đề, tối ưu giải pháp chứ không dậm chân tại chỗ.

       

       Đến nay, The New Ambino Basic là đích đến của Ambino khi mà nó giải quyết gần như toàn bộ tồn đọng về phần cứng, điều mà không có đơn vị nào đi sâu nghiên cứu. Ambino sẵn sàng đi đến cùng với bộ sản phẩm dán sau màn hình này, và sẽ luôn lắng nghe ý kiến người dùng để cải tiến