• AMBINO

Nếu chưa biết 21 thủ thuật này trên windows thì bạn chưa phải là người dùng chuyên nghiệp

Đã cập nhật: 22 thg 5, 2021


Phím tắt với Win logo cho truy cập nhanh

Giống như trên Excel, Word của bộ Microsoft Office, Windows 10 cũng có đầy đủ các phím tắt tiện dụng. Giúp bạn khởi chạy các tiện ích nhanh chóng hoặc thực hiện 1 tác vụ cụ thể. Tuy nhiên việc ghi nhớ hết các phím tắt này là chuyện không thể.

Mẹo dùng Win 10 thứ 11 chính là các tổ hợp phím tắt với phím Win Logo. Để nhanh chóng trong công việc, dưới đây là một số cụm phím tắt phổ biến với phím Win logo. Thành thục các phím tắt này thôi, bạn là Pro rồi!

 • Win + D – Hiện và ẩn màn hình desktop.

 • Win + E – Mở File Explorer

 • Win + I – Chạy ứng dụng Settings

 • Win + K – Hiện các tùy chọn kết nối Connect.

 • Win + L – Khóa máy tính

 • Win + M – Thu nhỏ tất cả các cửa sổ

 • Win + Shift + M – Khôi phục các cửa sổ đã thu nhỏ

 • Win + P – Hiện các tùy chọn trình chiếu


Ambino | Nếu chưa biết 21 thủ thuật này trên windows thì bạn chưa phải là người dùng chuyên nghiệp | Ảnh 1
Phím Win logo

Pin to Jump List

Jump list là danh sách các tệp gần đây mà bạn có sử dụng. Để hiện Jump List của ứng dụng nào, bạn thực hiện nhấp chuột phải vào biểu tượng của ứng dụng đó trên thanh tác vụ. Bạn có thể di chuột qua mục đó và ghim mục đó vào danh sách nhảy để truy cập nhanh. Các mục được ghim sẽ xuất hiện trên đầu danh sách nhảy trong phần “Pinned”. Bạn có thể bỏ ghim mục đó để chuyển phần “Recent”.


Ambino | Nếu chưa biết 21 thủ thuật này trên windows thì bạn chưa phải là người dùng chuyên nghiệp | Ảnh 2
Các bước thực hiện pin một thư mục vào danh dách Jump Lists

Danh mục Windows Power User

Mặc định, Start menu không hiển thị các liên kết hữu ích như Device Manager. Nhấn ổ hợp phím tắt “Win Logo + X” để khởi chạy Power user menu. Danh mục Power User bao gồm các truy cập nhanh vào đủ loại các tính năng. You có thể dễ dàng truy cập Command Prompt hoặc PowerShell, thoát khỏi danh mục và các cài đặt hệ thống.


Ambino | Nếu chưa biết 21 thủ thuật này trên windows thì bạn chưa phải là người dùng chuyên nghiệp | Ảnh 3
Truy cập windows power user menu bằng phim Win logo + X

Dark mode – Chế độ tối

Nếu bạn đã chán với giao diện màu trắng và xám của các ứng dụng? Windows 10 cho phép bạn chuyển đổi giao diện qua chế độ tối – Dark Mode.

 • Di chuyển tới nút “Start” và click vào tùy chọn “Settings”.

 • Click vào “Personalization”, tìm đến mục “Colors”.

 • Chọn tùy chọn “Dark” bên dưới “Choose your default app mode”.

Print to PDF